Reklamation mv.

Du kan kontakte os på:
Telefon: 45 88 48 32 eller
E-mail: information@st-tropez.dk

SIKKERHED VED HANDEL PÅ INTERNETTET:
Kære kunde, vi kunne skrive side op og side ned om sikkerhed ved handel på internettet. Vi finder det mere rigtigt at henvise til en af de instanser som konstant overvåger os - nemlig til "Forbrugerombudsmandens hjemmeside om e-handel". Hjemmesiden gennemgår på systematisk vis hvorledes du som kunde sikrer dig bedst muligt mod misbrug. Er du derfor ikke tryg ved at handle på internettet - så klik ind på www.forbrugerombudsmanden.dk og se hvorfor din frygt er ubegrundet.

REKLAMATIONSRET:
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos St-Tropez.dk. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Er der yderligere reklamationsret eller garanti vil det fremgå særskilt af fakturaen.

ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN:
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles St-Tropez.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangler i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af ekspeditionstiden grundet fejlsøgning.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten, og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til St-Tropez.dk 's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

FORSVARLIG RETURNERING:
Alle produkter, der returneres til St-Tropez.dk, skal være forsvarligt indpakket.
Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af dine rettigheder.

DE 14 DAGES FORTRYDELSESRET:
I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af St-Tropez.dk ud fra en mulig salgsværdi.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i ORIGINAL EMBALLAGE, idet manglende emballage oftest medfører en forringelse af salgsværdien, hvorfor De vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler dig som kunde.

SÅDAN RETURNERER DU VAREN:
Der er to måder hvorpå du kan returnere varen på:

1) Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. I denne sammenhæng beder vi dig om, at gøre postvæsenet opmærksom på, at de straks kan returnere varen til St-Tropez.dk .

2) Du kan modtage varen fra postvæsenet, og efterfølgende inden for de 14 dage returnere varen til St-Tropez.dk . I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos St-Tropez.dk.

Adressen er:
St-Tropez.dk,
Lyngby Hovedgade 26 C,
2800 Lyngby


Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos St-Tropez.dk . Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.
Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! St-Tropez.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til St-Tropez.dk . Yderligere har du som kunde mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af St-Tropez.dk .

ER DU I TVIVL:
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler St-Tropez.dk, at du retter henvendelse til os telefonisk, via mail eller pr. brev. Vi vil så forsøge at hjælpe dig bedst muligt.